Leiderschapstraject NV Milieu Twente

ladder-1637920656.jpg

Het management van NV Milieu Twente is enthousiast over het boek “10 miljoen jaar leiderschap” van Leon Schaepkens en zet in op een leiderschapstraject waarin de elementen uit het boek leidend zijn. Medio december start het traject met een brainstormsessie. Hoofdstuk 10, routekaart voor top- en middenkader, is daarbij de leidraad voor deze dag:

  • Is voorzien in de basisbehoeften veiligheid, verbondenheid, waardering, autonomie, omgaan met grenzen en zelfexpressie?
  • Waar zijn verbeteringen mogelijk?
  • Wat betekent dit voor de managers?

Een investering die hopelijk leidt tot nog meer tevredenheid, welbevinden, betrokkenheid en goede prestaties!