Assemblee speakers

nieuw-logo-assemblee-1685732973.jpg

Sinds juni 2023 werkt Leon samen met Assemblee speakers.

Als eerste sprekersbureau van Europa werkt Assemblee speakers vanuit de volgende visie: het verschil tussen een goede spreker en een topspreker, is dat hij of zij niet het verhaal vertelt, maar het verhaal is.

Zo telt hun netwerk vandaag al ruim 5.000 sprekers wereldwijd die op grote en minder grote evenementen hun verhaal delen.