« Leon lid van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG)»

Gepubliceerd op 04-03-2024

Deze maand ben ik lid mogen worden van de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag voor de Decentrale Overheid (LKOG). Deze commissie is op 1 januari 2007 ingesteld door het College voor Arbeidszaken. De LKOG is een onafhankelijke commissie van experts die klachten van medewerkers onderzoekt over ongewenst gedrag. Dit is gedrag dat valt binnen de begrippen discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en pesten. In deze tijd in mijn beleving een belangrijke commissie. Ik hoop vanuit mijn achtergrond een zinvolle bijdrage te kunnen leveren. 

LKOG-1709577984.jpg