Topteams werken aan wie, wat & hoe en voorzien in psychische basisbehoeften

Afbeelding teamontwikkeling.png

 • Waarom is het ene team wel succesvol is en het andere niet?
 • Hoe maak van je team een topteam?
 • Waarom is goalsetting zo belangrijk voor een team?
 • Hoeveel diversiteit in een team is goed?
 • Waarom zijn normen nog belangrijker dan slimme teamleden?
 • Hoe belangrijk is rust voor een team?

Bent u nieuwsgierig hoe u van uw team een topteam kunt maken? 

Kies dan voor onze in de praktijk bewezen teambegeleiding in de vorm van de topteam-formule bestaande uit 7 ingrediënten:

1. Uitleg formule

 • Toelichting waarom uw brein best wil veranderen
 • Uitleg van de topteam-formule "vormen-stormen-normen-performen"
 • Hoe succesvolle teams voorzien in de psychische basisbehoeften veiligheid, verbondenheid, waardering, omgaan met grenzen, autonomie en zelfexpressie
 • In beeld brengen van uw vragen, de context en de doelen (eventueel in relatie met ons programma schemacoaching voor managers)

2. Prioriteit in aanpak bepalen
Om de teambegeleiding succesvol te laten zijn, bepalen we samen de prioriteiten binnen de formule "vormen-stormen-normen-performen". Uw context, problemen en doelen zijn daarin leidend.

3. Vormen
In deze fase van de teambegeleiding gaat het om het selecteren van de juiste mensen bij de vorming van een nieuw team of elkaar op een dieper niveau leren kennen als er sprake is van een bestaand team. Aan de orde komt onder andere:

 • Diversiteit
 • Talentbenutting
 • Elkaars irritaties (triggers) kennen en
 • De SGC-formule om "gedragswinst" in beeld te krijgen.

Het resultaat: meer openheid, betere besluitvorming, minder kans op conflict en meer samenwerking i.p.v. onderlinge competitie.

Beluister Leon in podcast De Werkprofessor BNR-radio

4. Stormen
Bij stormen gaat het om het kiezen van de juiste koers. Waar zit onze passie? Waar hebben we toegevoegde waarde of wat is ons verdienmodel? Dit moet leiden tot helderheid en eenvoud in de goalsetting:

 • Een visie en missie verbonden door het woordjes "zodanig dat" en gebaseerd op de inzichten van toponderzoeker Jim Collins
 • Een heldere strategie voor de organisatie en/of het team
 • operationele doelen
 • Een duidelijke taalverdeling

5. Normen
Deze belangrijke fase gaat over 'hoe doen wij de dingen hier'. Aan bod kunnen komen:

 • De organisatiecultuur
 • De teamcultuur
 • Het gewenste leiderschap
 • Rust, stilstaan en leren
 • De gewenste kerncompetenties/ het gewenst gedrag
 • De besluitvormingsprocessen
 • (Interne) communicatie en/ of het managen van een verandering. 

Ook structuur, processen en systemen kunnen aan bod komen. De vraag bij ieder "hoe-Ingrediënt" is altijd: "Helpt het ons om de geformuleerde missie en visie te realiseren?" 

6. Performen
Bij performen komt de voortgang van het team aan de orde. Hoe doen we het? Hoe meten we onze voortgang? Halen we onze doelen? "Zijn en doen" we onze normen? Hoe zijn de onderlinge verhoudingen?

Het antwoord op deze vragen kan leiden tot het herijken of het maken van nieuwe afspraken en/of tot wijzigingen in het team.

7. Discipline
In deze laatste fase bespreken we hoe drifting door invloeden van buitenaf of onrust in jezelf kan worden voorkomen. Het belang van bijstellen van de koers indien nodig, zonder daarbij af te dwalen.  

Contact