Allianties voor een duurzame toekomst

allianties-1688902483.jpg

Allianties als inspiratiebron voor bestuurders, toezichthouders en verandermanagers die met nieuwe samenwerkingen willen bijdragen aan een positieve en duurzame wereld.

Wereldwijde uitdagingen op het gebied van klimaat, gezondheid en welvaartverdeling noodzaken organisaties om nieuwe vormen van samenwerking te zoeken op weg naar economische en maatschappelijke verandering. Waardengedreven allianties zijn daar een goed voorbeeld van. Ze zijn dé manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Het creëren en ontwikkelen van duurzame samenwerkimgen is echter niet eenvoudig. De omgeving stelt tegenstrijdige eisen en er bestaan spanningen tussen belanghebbenden. In dit boek beschrijven de auteurs twaalf paradoxen waarmee allianties te maken krijgen en ze bieden handvatten om met die paradoxen om te gaan. De theoretische inzichten, praktische methoden en inspirerende voorbeelden in dit boek helpen bestuurders, toezichthouders en verandermanagers hun blik te richten op een positieve en duurzame toekomst en resultaat te boeken binnen waardengedreven allianties.

Jaap Boonstra is hoogleraar management van veranderingen in organisaties aan de Universiteit van Amsterdam en bij de Esade Business School in Barcelona. Hij geldt als dé Nederlandse expert op het gebied van veranderen in organisaties. Hij is auteur van onder meer Leiders in cultuurverandering. Op bol.com vind je alle boeken van Jaap Boonstra, waaronder het nieuwste boek van Jaap Boonstra.