Jos Prevoo, HR-adviseur Arcus College

www-schaepkens-1576592025.jpg

"Wij hebben bureau Schaepkens gevraagd selectie-assessments af te nemen in het kader van sollicitatieprocedures. Daaruit kunnen wij vaststellen dat Schaepkens vakbekwaam is en ook oog heeft voor beroepsoverstijgende competenties. De onderzoeken en rapportages van de selectie-assessments bieden de benodigde zekerheid voor het waarborgen van de continuïteit van onze organisatie en verhogen de slagingskans van een werving- en selectietraject met een significant niveau."