« Deze facetten geven inzicht in de factoren die jou onbewust aansturen »

Gepubliceerd op 29-09-2017

Voor het eerst in de geschiedenis is het mogelijk zicht te krijgen op de onbewuste aansturing en weerkerende, storende factoren bij mens en organisatie. Waar de moderne management skills ontoereikend zijn, biedt de Archetypal Personality Profile (R.A.P.P.®) ontwikkeld door Harry Rump van het Jungiaans Instituut een antwoord. 

Onbewuste aansturing van ons gedrag in beeld gebracht 

Management gaat over mensen. Mensen zijn de basis waarop een organisatie draait. Hierdoor zijn menselijke eigenschappen ook van toepassing op een bedrijf als geheel. Met deze gedachte als uitgangspunt heeft de afdeling consultancy en bedrijfstrainingen van het Jungiaans instituut de analytische psychologie verbonden met de bedrijfskunde. Om zicht te krijgen op zaken als onbewuste aansturing en weerkerende storende factoren bij mens en organisatie heeft het instituut een voor iedereen toepasbaar instrument ontwikkeld: Rump Archetypal Personality Profile ookwel R.A.P.P.®.

Dit instrument is gebaseerd op het Cosmologisch Organisatie Model: een model dat de wisselwerking van archetypische energieën in beeld brengt en ontwikkeld is op basis van jarenlang empirisch onderzoek en meer dan 30.000 sessies. Er zijn twee varianten:

  • R.A.P.P.® voor individueel (therapeutisch) gebruik binnen de gezondheidszorg
  • C.A.D.T.® (Competence Analysis & Development Tool) voor het bedrijfsleven.

Wat op tafel komt is het persoonlijk profiel van de cliënt, ofwel de psychologische blauwdruk. R.A.P.P.® is geen gedragsmatig instrument, maar geeft zicht op de aansturende energieën die het gedrag bepalen.

Beeld- en tekstkaarten zijn het middel 

Het systeem bestaat uit een bord met daarop de voorgedrukte 8 beeld- en 24 tekstkaarten. De vier mannelijke en vier vrouwelijke archetypische energieën zijn met gestileerde figuurtjes en symbolen in beeld gebracht. De 24 tekstkaarten bestaan uit paarsgewijze omschrijvingen van competenties; een daarvan geeft de interpersoonlijke competentie weer en de ander de intra persoonlijke competentie. De omschrijvingen zijn gebaseerd op de betreffende archetypische energie. In feite telt het model 12 archetypische energieën: 8 beelden van mannelijke en vrouwelijke energieën, 2 in het relationele gebied (ik en de ander) en 2 als zielsthematiek (bezieling en vorm).

De kracht van dit instrument ligt in het feit dat zowel beleving als cognitie gebruikt wordt. De 8 beeldkaarten vormen de basis van het instrument en worden intuïtief gekozen op voorkeur en antipathie. Dit kan niet beredeneerd worden, waardoor een patroon ontstaat van de krachtsverhouding tussen de archetypische energieën. De 10 tekstkaarten met omschrijvingen van competenties worden gekozen uit de 24 tekstkaarten op basis van een cognitieve keuze. Naar eigen inzicht worden hier de eigen competenties weergegeven.

Wat is de werkwijze

Door het patroon van voorkeuren en antipathie bij de beeldkaarten, beleeft de cliënt door de vraagstelling van de coach of consultant op welke wijze de krachten op elkaar inspelen, waarbij zicht ontstaat op wat voor soort mens je in wezen bent: 

  • welke krachten je inzet
  • welke krachten je gebruikt als compensatie om jezelf een plek te geven
  • wat je drijfveer is
  • waar je positief of negatief op reageert
  • in hoeverre je zelf in je eigen plaatje aanwezig bent
  • je op afstand posities inzet
  • veiligheid zoekt in cognitie en structuren

Kortom een volledig beeld van jou als mens met al je sterke en zwakke kanten, de ontstaansgeschiedenis, de uitingsvormen en je interactie met de buitenwereld.

De gekozen tekstkaarten met de competenties geven weer op welke wijze de cliënt zichzelf en de omgeving heeft leren hanteren. Competenties of geen competenties in de voorkeursgebieden van de beeldkaarten geven weer op welke wijze, en in hoeverre, de cliënt om kan gaan met deze energie of dat de energie nog niet positief gehanteerd kan worden. We noemen dit kerncompetenties. Bij de schaduw en dissociatiegebieden geven de competenties weer wat de valkuil kan zijn. Als deze competenties ter compensatie of als gewenst gedrag worden ingezet, gaat de archetypische kracht negatief werken.

Door deze werkwijze komt er zicht op kerncompetenties, ontwikkelpotentieel en aangepaste vaardigheden.

Van belang is het patroon dat ontstaat door de keuze van de kaarten. Als we het cognitief benoemen, kan het worden gezien als een soort regelkring, die aangeeft op welke wijze het persoonlijke krachtenveld geassocieerd is en de wijze waarop de cliënt van daaruit functioneert. De onbewuste aansturing wordt daarmee in beeld gebracht, met de daaruit voortvloeiende gedragingen.

Bovenstaand is uitgebreide en diepgaande informatie. De methode geeft echter een erg goed beeld van de deelnemer. Benieuwd hoe u dit kan helpen? Wij komen graag in contact om dit met u te bespreken. Direct contact? Bel dan naar Leon Schaepkens (+31) 06-10891899 of neem contact op via de Contactpagina.

boardmembers-2-1576598921.jpg