« Lang leve het Finse onderwijssysteem»

Gepubliceerd op 07-01-2021

Laat kinderen weer kind zijn

Spel en spontaniteit lijkt tegenwoordig een taboe te zijn in het onderwijs en dat terwijl spelen alleen fysiek al noodzakelijk is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Ook om tot expressie en creativiteit te komen en grenzen en normen te leren ervaren, is spelen een must. Onderwijs lijkt alleen nog maar te gaan over toetsen en cijfers. Ik zie het ook bij mijn eigen kinderen. Zij gaan naar het middelbaar onderwijs in België. Het enige wat op school ertoe doet zijn de scores op het rapport. Aandacht voor sport, cultuur, muziek en het welbevinden van het kind is er nauwelijks. “De inspectie eist dat van ons”, is een veel gebruikt argument om deze aanpak te verdedigen. Ook in het onderwijs heeft het denken van Taylor vaste voet aan de grond gekregen. Controle, regels en benchmarken is het adagium. Het kan ook anders. In Finland heeft men met succes gekozen voor een andere benadering. Kinderen mogen kind blijven! Het Finse onderwijssysteem behoort daardoor tot de top 5 beste onderwijssystemen van de wereld.


Wat onderscheidt het Finse onderwijssysteem van andere systemen?

 • Kinderen mogen eerst lekker kind blijven. Pas vanaf hun 7e levensjaar gaan zij naar school
 • Er zijn geen toetsen. De leraar beoordeelt het kind
 • Lessen beginnen later en houden eerder op
 • De sfeer is meer ontspannen. Er is volop tijd om te spelen en te lunchen
 • Huiswerk wordt niet of in zeer beperkte mate gegeven
 • Kinderen hebben jarenlang dezelfde leraar
 • Er is veel aandacht voor samenwerking in plaats van voor competitie
 • Onderwijsgevenden zijn zeer goed opgeleid
 • Eenvoud krijgt veel aandacht op scholen
 • Er is goede begeleiding en er zijn gratis maaltijden
 • Er wordt gestreefd naar het opheffen sociale ongelijkheid
 • Aandacht voor het gegeven dat er meer is dan alleen de universiteit is vanzelfsprekend


Kritiek

Critici zeggen vaak dat we het Finse systeem niet mogen vergelijken met ons onderwijssysteem omdat wij een ander soort samenleving hebben. De Finse samenleving is meer gericht op samenwerking . Ze is zeer egalitair. Deze critici gaan daarmee voorbij aan de essentie van wat Finland goed doet. Ieder mens heeft behoefte aan spontaniteit, verbondenheid, samenwerking en aandacht. Het tekort daaraan is juist een gebrek van onze samenleving!


Deel je inzichten

Misschien ben je een andere mening toegedaan of heb je nog aanvullende tips. Laat het mij weten. Wellicht kunnen we van elkaar leren. Delen van deze blog mag.

 

spelen-1610031925.jpg