« Diversiteit op de werkvloer werkt niet»

Gepubliceerd op 05-07-2019

De Technische Universiteit besloot onlangs om voorlopig alleen maar vrouwen aan te nemen voor wetenschappelijke functies. In het kader van gelijkheid e.d. prima. Maar het idee dat het automatisch leidt tot betere prestaties klopt niet. In een artikel in de Volkskrant wordt dit mooi uiteengezet.

Functionele diversiteit is goed voor een team. Dat wil zeggen dat de leden van het team een verschillende functionele achtergrond en/of opleiding hebben en open staan om naar elkaars ideeën en perspectieven te luisteren. In de praktijk gaat het bij diversiteit echter meestal over geslacht of etnische achtergrond. Een team op deze wijze samenstellen leidt niet tot betere prestaties, zo toont onderzoek aan. Deze teams presteren eerder ondermaats omdat er vaker sprake is van conflict, stress en misverstanden. Homogene teams werken beter samen omdat de leden van het team meer op elkaar lijken. Nadeel daarvan is weer dat het kan leiden tot subgroepen en polarisatie.

Het is nodig om bij diversiteitsbeleid hier rekening mee te houden. Het is zaak om vooral de meer onzichtbare verschillen zoals opleiding, functionele en/of politieke achtergrond mee te wegen in de samenstelling van een team en minder de nadruk te leggen op zichtbare verschillen zoals geslacht. Voor alle teams geldt overigens: maak duidelijke afspraken over de gewenste prestaties, leer elkaar kennen, spreek duidelijke werknormen af en houd het functioneel.

Mochten jullie tips of suggesties hebben, laat ze mij weten. Ook kan het delen van deze blog door jullie wellicht bijdragen aan interessante suggesties of inzichten.

diversiteit-1576664069.jpg