« Een ander systeem voor gemeenteraadsverkiezingen»

Gepubliceerd op 15-01-2018

Mede geïnspireerd door de Van der Leeuw-lezing zou het zo kunnen uitzien in maart 2018. U kiest zoals u nu al gewend bent uw partij en (voorkeurs) kandidaat. Maar nieuw is dat u ook vijf voor u belangrijke onderwerpen kiest uit een lijst van tien. Deze lijst is door enkele honderden burgers uit uw gemeente samengesteld. De gekozen onderwerpen moeten in het collegeprogramma meegenomen worden. Een nieuw systeem dat het beste uit drie inspraakvormen combineert: verkiezingen, referenda en directe democratie. Het doel: meer betrokkenheid en zelf direct richting geven aan uw gemeente.

Het prettige aan verkiezingen is dat u de partij en de kandidaat van uw voorkeur kunt kiezen. Nadeel is dat u niet direct zelf mede de inhoud voor de komende 4 jaar bepaalt. Natuurlijk hebben partijen een programma, maar dat zal door coalitievorming verwateren. Het fijne aan referenda is dat u inhoudelijk mee kunt doen. Het nadeel is dat u alleen maar ja of nee kunt aankruisen. Directe democratie biedt u de mogelijkheid om mee te praten/doen gedurende een regeerperiode, maar nadeel is dat u niet vooraf uw onderwerpen kunt bepalen. Kan het combineren van systemen helpen?

Enige maanden voorafgaand aan de verkiezingen worden enkele honderden burgers uit uw gemeente benaderd middels een steekproef. Zij krijgen enkele maanden de tijd om een lijst van 10 onderwerpen te bepalen in de vorm van stellingen. Ze worden bijgestaan door onafhankelijke gespreksleiders en indien gewenst experts. Van de 10 onderwerpen (stellingen) wordt een stembrief gemaakt. Partijen kunnen, indien gewenst, in hun eigen programma’s nadruk leggen op bepaalde onderwerpen. Uiteindelijk kiest u als burger in maart dan uw partij, uw kandidaat en voor u belangrijke onderwerpen.

Helaas, is invoering van dit systeem voor a.s. maart niet meer haalbaar. Maar de gedachte blijft ook voor na de verkiezingen interessant. Het nieuwe college zou kunnen besluiten nog even te wachten met de opmaak van het collegeprogramma en burgers uit te nodigen per loting om mede vorm te geven aan de inhoud van het programma.

Dit is een van de punten die in mijn ogen zou moeten veranderen. Benieuwd wat er nog meer gedaan kan worden? Ik ga graag vrijblijvend het gesprek aan. 

Ga naar de Contactpagina of bel naar leon.schaepkens@schaepkens.com | 06-10 89 18 99

survey-opinion-research-voting-fill-159353-1576600145.jpg