« Niet ik maar de maatschappij is gek»

Gepubliceerd op 14-01-2018

De samenleving is te vergelijken met de formule 1 auto van Max Verstappen: razendsnel en niet meer te stoppen. De mens is verworden tot een homo-economicus. Ons prestatie-, marktdenken en het gebruik van sociale media heeft geleid tot: een jachtig bestaan, een perfect facebookleven, meer uitval op het werk door stress en burn-out, meer agressie en kinderen die steeds sneller een etiketje ADHD, autisme, e.d. op school krijgen. Het gevolg: steeds meer mensen krijgen psychische klachten en worden daarvoor individueel behandeld. Maar is dat juist? Of zou juist de maatschappij “behandeld” moeten worden? Een mindshift is nodig is.

Dat er niet direct met de maatschappij aan de slag gegaan wordt, is op zich niet vreemd. De maatschappij is in zekere zin abstract. Waar moet je beginnen? Ook is individuele gezondheidszorg big business geworden. Zorgverleners, verzekeringsmaatschappijen, farmaceuten en anderen verdienen (veel) geld aan onze klachten.

Toch lijkt het mij mogelijk om tot een (enigszins) andere maatschappij te komen.

Wat suggesties voor ouders en scholen:

  • stimuleer sport & beweging (meer gymles)
  • maak afspraken over het gebruik van digitale middelen
  • minder toetsen
  • laat kinderen bewegen in de klas tijden de lessen
  • zorg voor anti-pestprogramma’s,

Daarnaast is het van belang dat er meer aandacht komt voor andere vormen van intelligentie zoals: muziek, kunst en sport en introduceer het vak filosofie om zo kinderen breder te ontwikkelen.

Voor werkgevers: stimuleer werkgeluk (arbeidstevredenheid, motivatie, flow), verbied werken tijdens vakantie, verminder het e-mail gebruik, investeer in de gezondheid van medewerkers.

En afsluitend nog wat ideeën voor de (lokale) politiek:

  • voer de zondagsrust weer in (een dag zonder Ikea kan best)
  • investeer in het verenigingsleven (sport, muziek, cultuur)
  • kom tot een andere definitie van economische groei (neem milieueffecten, e.d. mee)
  • minder controle en regeldrift en laat collectieve goederen (zorg, energie, openbaar vervoer) niet over aan de markt.
  • Ik voorspel ons een gelukkiger leven……..

Eens of oneens? Ik hoor het graag van je.

Kan Schaepkens u helpen? Neem gerust vrijblijvend Contact met op via mail of telefonisch op 06-10 89 18 99

pexels-photo-87240-1576600022.jpg