« De vloek van de narcistische organisatie»

Gepubliceerd op 10-12-2017

Belangrijke kenmerken van narcisme zijn onder andere: gebrek om zich in te leven in de gevoelens van een ander (geen wederkerigheid in de relatie), de noodzaak om zich “op te blazen”, het eigen belang staat voorop, manipuleren om zo de eigen doelen te bereiken en boosheid bij tegenspraak. In de kern zijn narcisten onzeker. Wat ik vaak constateer is dat veel klassieke organisaties ook aan dit profiel te lijken voldoen.

Klassieke organisaties willen graag iedere vorm van onzekerheid uitbannen. Planning & control, procedures, spreadsheatmanagement, kostensturing en protocollen zijn in dit type organisaties belangrijke sturingsinstrumenten. Ook lijkt het alleen maar te gaan om wat de aandeelhouder/eigenaar/manager belangrijk vindt. Met opvattingen, ideeën en gevoelens van medewerkers wordt niet of nauwelijks rekening gehouden. De sjoemelsoftware in dieselauto’s laat zien dat ook manipulatie niet geschuwd wordt. Het eigenbelang heiligt kennelijk alle middelen.

In een moderne organisatie kan het ook anders. Organisaties met een hoge performance blijken een gecombineerde organisatiecultuur hebben. Dat wil zeggen dat deze organisaties hoog scoren op de cultuurwaarden: mensen, prestaties, innovatie en stabiliteit. Het topmanagement fungeert daarbij als aanjager van deze gecombineerde cultuur. Het middenkader zorgt voor de implementatie ervan. Dit leidt niet alleen tot een hogere performance. Ook de arbeidstevredenheid van medewerkers, gevoelens van welzijn en de affectieve binding met de organisatie nemen toe.

Kortom, wederkerigheid in de relatie loont!!

Elke organisatie is anders. En hoewel er vaak overeenkomsten zijn in de aanpak om dit te verbeteren gaat Schaepkens voor maatwerk. Benieuwd waar bij jouw organisatie de kansen en valkuilen liggen? Neem dan een kijkje op de pagina of neem direct vrijblijvend contact met ons op.

pexels-photo-288477-1576599912.jpg