« Leiderschap gaat over de werkelijkheid accepteren en minder over wie je bent»

Gepubliceerd op 04-09-2017

Leiderschap gaat heel vaak over hoe een leider zou moeten zijn. Voorbeelden van goeroes te over. Een leider moet charisma hebben, visionair, coach, of transactioneel zijn. Ook worden aan leiders persoonlijkheidskenmerken toegescHReven zoals dat leiders meer extrovert zijn. Onderzoek heeft nadrukkelijk aangetoond dat deze eenzijdige benadering geen recht doet aan de discussie over leiderschap en de invloed ervan op het succes van een organisatie.

Veel meer gaat leiderschap over de werkelijkheid accepteren en daarbinnen bezien wat nodig is om succesvol te zijn, ruimte te hebben om besluiten te nemen en relaties constructief te houden. Natuurlijk helpt het als een leider dan charismatisch is, maar het is niet de succesfactor. Dat geldt evenmin voor het hebben van een visie of het zijn van people-manager. Het ligt er dus maar net aan wat nodig is in een organisatie op een bepaald moment.

Een assessment kan absoluut van toegevoegde waarde zijn in bijvoorbeeld een selectieproces, het in beeld brengen van iemands potentieel en/of bij een organisatieverandering. De kwaliteit van een assessment is helaas niet altijd goed. Een klassieke fout is dat de vraagstelling onvoldoende helder is. De selecteur weet dan niet wat hij precies moet weten. Dat komt de validiteit niet ten goede.

Ook worden soms uitspraken gedaan over iemands functioneren op basis van alleen maar een persoonlijkheidsonderzoek of een motivatietest. Dat kan schadelijk zijn voor iemands loopbaan.

Een genuanceerde kijk is nodig. In onderstaand plaatje is aangegeven hoe een competentie verklaard kan worden. Dat kan overigens van competentie tot competentie verschillen. Bijvoorbeeld de competentie "probleemanalyse" zal sterker afhangen van iemands intelligentie dan de competentie "organisatiesensitiviteit".

Anders geformuleerd. Het is van belang om vooraf goed in beeld te brengen "wat wil ik weten". Op basis daarvan kan dan het testinstrumentarium bepaald worden en kan het assessment plaatsvinden. De uitkomst is dan meer valide en betrouwbaar .

www.schaepkens.png

Meer weten over assessment en wat wij hierin kunnen betekenen? Laat hieronder je gegevens achter en kijk voor een compleet overzicht op onze Leiderschapspagina op deze website.

leiderschap-1576598064.jpg