« Vergeet modellen. Ga gewoon aan het werk»

Gepubliceerd op 28-03-2023

Onlangs had ik een gesprek met een directieteam van een middelgrote organisatie. De directie wilde graag een aantal organisatiemodellen en theorieën bespreken. Op de agenda stonden INK, benchmarking, Balanced scorecard en dienend leiderschap. In de marge kwamen ook nog andere zaken voorbij zoals integraal management, competentiemanagement, kernwaarden en het ontwikkelen van een business case. Na een urenlang gesprek over wat goed was voor de organisatie er wat het beste bij de organisatie zou passen, werd aan mij de vraag gesteld wat ik ervan vond. Mijn antwoord was: “zullen we het maar weer eens over het werk gaan hebben?” Dat vroeg om uitleg.

Een model kan soms handig zijn om de werkelijkheid te ordenen en versimpelen. Maar managementmodellen en theorieën worden tegenwoordig vooral gebruikt om iedere vorm van onzekerheid uit te bannen en controle te hebben. In de geest van Taylor zijn de modellen vooral bedoeld om de productiviteit te verhogen en winstmaximalisatie na te streven. De essentie van een organisatie is echter toegevoegde waarde bieden aan klanten. De centrale vraag is: “waar doen we het voor?” Ik stelde de directie de volgende vragen: wat is de essentie (toegevoegde waarde) van jullie organisatie? Staat dat ergens eenvoudig geformuleerd? Vinden jullie dat zelf ook? Weten jullie mensen dat ook? Wat doen jullie medewerkers precies om aan dat doel een bijdrage te leveren? Zijn ze daar goed in? Bespreken jullie dat wel eens met elkaar?

Deze vragen leidde tot verwarring en zelfs irritatie, maar een eenduidig antwoord kreeg ik niet. Mijn voorstel luidde om deze vragen eerst maar eens onafhankelijk van elkaar te beantwoorden en daarna gezamenlijk te bespreken. Uit onderzoek en de praktijk van succesvolle bedrijven blijkt immers dat een eenvoudige outputgestuurde visie, een daarvan afgeleide taakverdeling en vakmensen de ruimte geven niet alleen motiverend werkt, maar ook een bijdrage levert aan betere arbeidsprestaties.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze? Neem dan Contact met ons op.

waar-doen-we-het-voor-1576597990.jpg