« Gemeente Weert reikt certificaat 'Vitaliteitspartner' uit aan bureau Schaepkens»

Gepubliceerd op 30-03-2023

Om de samenwerking tussen bureau Schaepkens en de gemeente Weert op het gebied van vitaliteit kracht bij te zetten reikte de gemeente een certificaat uit aan bureau Schaepkens. Een mooie manier om het bureau als vitaliteitspartner te erkennen! 

Weert wil een inclusieve stad zijn, waarin iedereen meetelt, meedoet en bijdraagt naar vermogen. Ze streven naar een solidaire samenleving waar hun inwoners zich thuis voelen en mee kunnen doen naar vermogen. Ze streven naar een situatie waarin de samenleving als geheel en mensen individueel keuzes maken die bijdragen aan een gelukkig, gezond, veilig en participerend bestaan. Maar tegelijkertijd weet de gemeente dat het leven niet ‘maakbaar’ is: gezond en gelukkig zijn is niet altijd een keuze. Om gezond en gelukkig te leven is een stevige basis van essentieel belang. Gezondheid gaat daarbij over veel meer dan ‘niet ziek zijn’. Gezondheid gaat over geluk, veiligheid, veerkracht, over meedoen in de maatschappij, betekenisvol werk doen of andere activiteiten en over de omgeving waarin je leeft. Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid is voor de gemeente een belangrijk vertrekpunt wanneer ze het hebben over gezondheid. 

Certificaat-vitaliteitspartner-gemeente-Weert-nov2021-1637329278.jpg