Teamassessment

Een succesvol team:

  • Heeft een duidelijke visie en hanteert heldere doelen
  • Werkt met duidelijke spelregels en kaders
  • Zorgt voor veiligheid, is open en gericht op samenwerking
  • Maakt gebruik van ieders talenten en weten om te gaan met elkaar triggers en copingstijl  

Download teamimpactrapport

Dit voorkomt onnodige conflicten tussen teamleden en het biedt kansen om met moeilijke problemen om te kunnen gaan. In ons teamassessment brengen wij de teamleden afzonderlijk en het team als geheel in beeld.

Neem Contact op