« Een goed kantoor houdt rekening met psychologische basisbehoeften»

Gepubliceerd op 13-03-2019

Energiegevend of energielek
Innovatieve kantoortrajecten moeten leiden tot effectiever en efficiënter werken, meer werkplezier, behoud van schaars personeel, minder kosten en een positieve uitstraling naar klanten. De praktijk laat een genuanceerd beeld zien. Te snel wordt voorbijgegaan aan psychologische basisbehoeften zoals privacy, het hebben van een eigen ruimte, rust, status, regelruimte en groepsvorming.

Plek veroveren en het raam kan niet open
Een klassieke 'fout' die aantoonbaar leidt tot meer uitval en ziekte is gebrek aan regelruimte. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld het raam niet meer open zetten of de temperatuur niet zelf meer instellen. Ook wordt in kantoorruimten soms te weinig rekening gehouden met de neiging tot groepsvorming. Mensen van eenzelfde afdeling willen het liefst bij elkaar zitten om kennis en kunde te delen. Verder is er niet altijd oog voor de behoefte aan een eigen plek en rust. Net als thuis willen mensen een eigen ingerichte plek die rust biedt. In het verlengde daarvan spelen kleur en planten een belangrijke rol.

Tips voor meer energie
Medewerkers waarderen vaak het design en de vormgeving van een modern kantoor. Toch liggen er zeker ook nog kansen voor verbetering:

  • Laat de kantoorinrichting passen bij de missie en waarden van de organisatie
  • Zorg voor sfeer, gezellige (koffie)hoeken, ontspanningsruimten, veel groen (planten), aangepast licht, etc.
  • Zoek balans tussen flexibiliteit, samenwerking & creativiteit enerzijds en stilte, concentratie en productie anderzijds. Richt de ruimtes ook als zodanig in
  • Zoek naar de mogelijkheid om de medewerker diverse services te bieden in of nabij het kantoor zoals kinderopvang, een strijkdienst, e.d.

Feit is dat de scheiding tussen werk en privé niet zo strikt meer is. Probeer op het werk dan ook in te spelen op de psychologische basisbehoeften van de medewerker.

Mochten jullie tips of suggesties hebben, laat ze mij zeker weten. Ook kan het delen van deze blog door jullie wellicht bijdragen aan interessante suggesties of inzichten.
 

kantoorruimte-1576663930.jpg