« Geluk is een formule»

Gepubliceerd op 26-05-2018

Heftige emotie

Een klein iets kan al voldoende zijn. Je wordt bijvoorbeeld niet uitgenodigd voor een vergadering, een collega heeft kritiek op je werk of je wordt uitgelachten omdat je een “raar” idee inbrengt tijdens een workshop. En ineens word je gegrepen door een heftige emotie. Je bent boos op de voorzitter van de vergadering, je mijdt de collega die kritiek had of je schaamt jezelf voor de inbreng tijdens de workshop. Je voelt je de mindere, afgewezen of schuldig.

Dynamisch spel

Vaak vindt in jezelf een dynamisch “gevecht” plaats. Een deel in jezelf wil reageren op een volwassen, talentvolle wijze (de volwassen modus). Een ander deel in jou wil bescherming bieden door boos te zijn of juist contact te vermijden (copingmodus). Weer een ander deel stelt altijd maar hoge eisen (de veeleisende modus). Dit spel is erop gericht om niet gekwetst te willen worden (je kindmodus) of positief gesteld: jij wilt je blij en goed voelen.

Basisbehoeften van een kind

De basis is dat ieder mens zich goed en blij wil voelen. Daarvoor is nodig dat jouw basisbehoeften vervuld zijn. Echter, de meeste mensen hebben door ervaringen in het verleden een deukje opgelopen in dat proces en sommigen helaas meer dan dat. We onderscheiden de volgende basisbehoeften:

  • Veiligheid (een veilige plaats, stabiliteit, acceptatie)
  • Verbondenheid met anderen (het gevoel hebben erbij te horen, kunnen delen wat je denkt en vindt)
  • Autonomie (het gevoel hebben ook dingen zelf te kunnen en mogen doen, een eigen identiteit te hebben)
  • Zelfwaardering (gewaardeerd worden om wie je bent en wat je kan)
  • Zelfexpressie (uitdrukken van je mening en gevoelens naar anderen zonder knellende regels, spontaniteit)
  • Realistische grenzen (spelregels hanteren met anderen om zelfexpressie en zelfwaardering af te stemmen op anderen; leren omgaan met frustraties bij grenzen of moeilijkheden)

Geluk is een formule

De kunst is om “gemaakte” gevoelens, gedachten en gedrag uit het VERLEDEN in het NU geen rol te laten spelen bij het invullen van je (nabije) TOEKOMST. Geluk wordt daarmee een formule die als volgt weergegeven kan worden: geluk = je gevoelens x je gedachten x je gedrag. Dit betekent dat patronen die in de weg zitten (modi van gevoelens, gedachten en gedrag) eerst opgespoord moeten worden. Daarna kan gewerkt worden aan het bewerken van deze patronen met technieken gericht op het verleden, het nu of de toekomst. Denk hierbij aan: gedragsexperimenten, nieuw gedrag doen, imaginatie gericht op het verleden of de toekomst, een historisch rollenspel, meerstoelentechniek, sociale vaardigheden, ademhaling en meditatie.

Kan ik je ergens mee helpen? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op via mail, telefonisch op 06-10 89 18 99 of via het Contact formulier.

happy-1576663223.jpg