« Het probleem van de papieren tijger»

Gepubliceerd op 07-09-2017

Ondanks alle ervaringen en onderzoek naar organisatieverandering (bij de lokale overheid) blijven we maar volharden in papieren tijgers. Visie 2020, besturingsfilosofie, de nieuwe kijk op dienstverlening, de organisatiefilosofie, etc. Allemaal dikke pakken papier waar je niet tegen kunt zijn.

Maar tegelijk zijn het vaak herhalingen uit de Gemeentewet, theoretische beschouwingen uit de organisatiekunde en of (niet bewezen) nieuwigheden als oplossing voor alle bestuurlijke en organisatorische problemen. Vaak zijn er maar weinig in de organisatie die het snappen en veelal leidt het niet tot de gewenste verbeteringen. Wat kunnen we leren?

Om succes te hebben als organisatie is het nodig om een output gestuurde en eenvoudige visie te hebben. Bijvoorbeeld “In iedere huiskamer een pc” van Bill Gates in zijn beginjaren. Daarnaast is het nodig om de juiste leidinggevenden te vinden. Uit onderzoek van Jim Collins blijkt dat de CEO van topbedrijven in hun eerste jaar hier 48 % van hun tijd aan besteedden. Ook focus op de vastgestelde visie houden is van belang. Verder is het sturen op arbeidsgedrag bepalend voor het succes; zoek naar de ongeschreven gedragsregels in de organisatie.

Een succesvolle organisatie wordt niet gemaakt op papier, maar in de praktijk. Werk iedere dag met de feiten vanuit de vastgestelde regels, accepteer problemen en organiseer oplossingen door medewerkers ruimte geven.

tiger-1576597756.jpg