« De duale gemeentelijke organisatie»

Gepubliceerd op 31-07-2017

Nee. deze blog gaat niet over het duale bestel, maar over de duale organisatie. Een denkmodel dat ik graag inbreng als concept om begrippen en modellen zoals het KCC, de regiegemeente, de flexibele organisatie, outsourcen, etc. in te kaderen. Wat wordt bedoeld?

De duale gemeentelijke organisatie bestaat uit een “winkel” (KCC, Antwoordidee, etc.). In deze “winkel” worden de producten op individueel niveau verstrekt. Dit organisatieonderdeel is procesmatig ingericht. Het andere deel bestaat uit “bestuur en beleid”. Deze beleidsmedewerkers zijn generiek, breed inzetbaar en schuiven als het ware met de bestuurlijke opdrachten mee. Dit organisatieonderdeel is dus flexibel en meer regisseur van de beleidsarena (model regiegemeente). Het aantal beleidsmedewerkers wordt dan ook gereduceerd. De staf en ondersteuning faciliteren deze beide organisatieonderdelen. Beide onderdelen vragen om een andersoortige ondersteuning (denk aan benodigde competenties, selectie, informatievoorziening, etc.). Overwogen kan worden om deze niet-kerntaken anders te organiseren (samenwerking, shared servicecentrum, verzelfstandigen, uitbesteden).

Op termijn leidt deze organisatievorm tot een afgeslankte organisatie met relatief veel hoogopgeleid personeel en weinig management.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Neem gerust vrijblijvend Contact met ons op via mail of telefonisch op 06-10 89 18 99

startup-photos-1576597302.jpg