« Hoe een publieke organisatie zijn performance kan meten»

Gepubliceerd op 14-06-2017

Ik kom het dagelijks tegen in mijn werkzaamheden. Er is een toenemende belangstelling voor de performance(prestaties) van publieke organisaties. Te constateren is dat het objectief vaststellen van prestaties van een publieke organisatie lastig is. Dat laatste kan wel het geval zijn, maar de maatschappij vraagt in toenemende mate om de performance van deze organisaties.

www.schaepkens.png

Er is veel onderzoek gedaan, maar meten door de eigen medewerkers ernaar te vragen blijkt een van de best aanvaardbare alternatieven (Allen & Helms, 2002) te zijn.

Maar welke aspecten zijn van daadwerkelijke invloed op het presteren van een publieke organisatie? Onderzoekers Hartnell, Ou en Kinicki (2011) concluderen dat organisaties met een hoge performance een gecombineerde organisatiecultuur hebben, met aandacht voor de ogenschijnlijk concurrerende cultuurwaarden: mensen, prestaties, innovatie en stabiliteit.

Ook positieve werkattitudes van medewerkers, zoals arbeidstevredenheid, organisatiebinding, motivatie voor de publieke zaak en goed werknemerschap blijken een goede voorspeller voor de performance van een publieke organisatie te zijn (Kim, 2005; Brewer & Selden 2000). Gregory, Harris, Armenakis en Shook (2009) komen tot het inzicht dat positieve attitudes over het werk het verband tussen organisatiecultuur en performance deels kunnen verklaren. Dat lijkt heel logisch maar is in de praktijk lastiger te bereiken dan je denkt.

Gecombineerd leiderschap, gericht op het in balans brengen van deze cultuurwaarden, heeft absoluut een positieve invloed op deze performance (Schneider, Ehrhart & Macey, 2013). Deze verzameling aan inzichten heeft geleid tot het onderstaande model dat wetenschappelijk getoetst en significant bevonden is.

Cultuurscore afdeling X    

www.schaepkens-1.png

Cultuurscore afdeling X vergeleken met alle medewerkers en alle managers

www.schaepkens-2.png

Performance meten     

Modellen zijn goed, maar zoals ook in dit artikel naar voren komt gaat het uiteindelijk om de daadwerkelijke performance. Bovenstaand model hebben wij daarom bij meer dan 125 organisaties getoetst en is significant bevonden. Dit leidt in de praktijk tot waardevolle informatie voor teams, afdelingen, sectoren, divisies en de gehele organisatie. Om de informatie voor iedereen inzichtelijk te maken wordt deze informatie visueel weergegeven en voorzien van praktische tips voor de praktijk. De score kan minimaal 1 en maximaal 5 bedragen.

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze? Neem dan Contact met ons op.

hoe-een-publieke-organisatie-zijn-performance-kan-meten-edit-article-1576596683.jpg