« Managers moeten sturen op arbeidsproductief gedrag en niet op competenties»

Gepubliceerd op 06-06-2017

Ieder advieskantoor of goeroe spreekt tegenwoordig over talentmanagement, competentiemanagement en/of performancesturing als oplossing voor toekomstige personeelsschaarste of middel voor organisatiesucces. Maar natuurlijk wil iedere manager gebruik maken van zijn mensen op de juiste wijze! Echter, het kennen van de talenten en het managen ervan is niet de oplossing alleen. Het gaat om meer.

Uit onderzoek blijkt dat de arbeidstevredenheid van medewerkers stijgt (en dus de kans op succes van een organisatie) indien de manager aandacht besteed aan:

het managen van de verwachtingen bij zijn medewerkers (duidelijke doelen/resultaten afspreken)

het begeleiden van zijn mensen (o.a. autonomie geven, feedback op de resultaten, werkoverleg, sturen op de samenwerking binnen een team, etc.)

het beoordelen en belonen van zijn medewerkers overeenkomstig de gestelde doelen

Deze zaken correleren met elkaar, zijn geen garantie voor succes maar verhogen wel de kans. Het kennen van iemands talenten (of competenties) is natuurlijk een vereiste om te kunnen bepalen of iemand wel aan de klus moet beginnen. Tot zover talentmanagement! Het spreekt ook voor zich dat een manager zijn medewerkers begeleidt om beter te worden in het vak en hem te equiperen voor de toekomst. Daarmee is ook competentiemanagement geduid.

Talenten kennen en competenties zijn echter geen doel op zich. Het gaat om het verhogen van de arbeidsproductiviteit van medewerkers en dat vraagt, zoals hierboven genoemd, om meer! 

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij het maken van de juiste keuze? Neem dan Contact met ons op.

managers-moeten-sturen-op-arbeidsproductief-gedrag-en-niet-op-competenties-1576596599.jpg