Ontwikkel- en loopbaanassessment

Een organisatie heeft er alle belang bij om haar medewerkers verder (in hun vak) te bekwamen. Het bevordert de werkprestaties, de arbeidstevredenheid en soms zelfs de gezondheid van medewerkers. In ons in de praktisch bewezen ontwikkel- en loopbaanassessment krijgt u een compleet en genuanceerd beeld van uw kandidaat. 

 • Wie ben ik?
  • Intelligentie
  • Persoonlijkheid
  • Coping (afweergedrag) en
  • Onbewuste aansturing/motivatie
  • Werkvoorkeuren
 • Maar wie zou ik echt willen zijn?
  • Welke waarden drijven mij?
  • Welke levensdomeinen zijn belangrijk voor mij?
  • Hoe zie ik mijn waarden terug in het werk?
  • Welke toegewijde acties zijn nodig om tot verandering te komen?
  • Wat remt mij om te doen wat ik wil doen?

Voorbeeld lijst waarden en levensdomeinen

Het ontwikkel- en loopbaanassessment wordt afgerond met een advies. Dit advies kan bijvoorbeeld betrekking hebben op kennisontwikkeling, het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden, het aanleren van ander gedrag, emotieregulatie en/of attitudeverandering stimuleren. Ook doen wij -indien van toepassing- concrete aanbevelingen voor de arbeidsmarkt.

  Neem Contact op