« Waarom Human Resource Management op zijn retour is!»

Gepubliceerd op 30-10-2017

Steeds meer recent onderzoek toont aan dat organisaties met een hoge performance een gecombineerde organisatiecultuur1 hebben. Dat wil zeggen dat deze organisaties hoog scoren op de cultuurwaarden: mensen (teamgerichtheid, open houding), prestaties (werken vanuit visie en duidelijke doelen), innovatie (kunnen omgaan met veranderingen) en stabiliteit (hanteren van duidelijke kaders en spelregels). Het topmanagement fungeert daarbij als aanjager van deze gecombineerde cultuur. Het middenkader zorgt voor de implementatie ervan. Meer arbeidstevredenheid, welzijn en minder gezondheidsklachten zijn neveneffecten van deze cultuur.

Daarmee verandert ook de rol van de huidige HR-adviseur. De nieuwe rol beweegt meer richting arbeid, organisatie en gezondheid. Waar P&O al verleden tijd zou moeten zijn, is ook HRM nu op zijn retour. Een adviseur AOG is bezig met de ontwikkeling van medewerkers, managers, teams en de cultuur van de organisatie vanuit deze nieuwe inzichten.

Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van P&O/HRM naar AOG zien.

www.schaepkens.png

www-schaepkens-1576599173.png