« Succes? Besteed 48.5 % van je tijd aan het vinden van de juiste managers»

Gepubliceerd op 10-03-2023

Uit onderzoek naar de 100 excellente beursgenoteerde bedrijven in Amerika (o.a. Collins, Stadtler) komt duidelijk naar voren dat er niet één dominante factor is voor het succes van een organisatie. Veeleer is het samenspel van variabelen. Het gaat dan om: het vinden van de juiste (dat zijn niet altijd de beste) leiders, het hebben van een eenvoudige, outputgestuurde visie, eenvoud en discipline in de uitvoering van de visie, techniek als vliegwiel gebruiken en sturen op arbeidsgedrag.

De leiders van succesvolle organisaties uit het onderzoek van Collins besteedden in hun eerste jaar 48.5 % van hun tijd aan het vinden van de juiste managers. Hoewel Collins het zelf niet verwacht had, bleken managers het succes van de organisatie mede te bepalen. Hoe kan een selectieproces nu succesvol ingericht worden?

Kort samengevat zijn de volgende zaken van belang:

  • Het vooraf goed in beeld brengen op basis van welke functiecriteria (hoofdtaken), competenties (gewenst gedrag) en organisatiecontext (veranderhistorie, besluitvormingsruimte voor de beoogde manager, etc.) een kandidaat beoordeeld wordt
  • Een zorgvuldige samenstelling en voorbereiding van de selectie- en adviescommissie (groepsdiversiteit verhoogd de validiteit, zeker wanneer alle deelnemers dezelfde criteria gebruiken)
  • Het hanteren van heldere en eenduidige interview- en beoordelingsmethodes (o.a. STARmethode en een geankerd scoreformulier) in het eerste gesprek
  • Gebruik maken van bewezen objectieve assessmentinstrumenten t.b.v. de gerezen vragen uit het eerste gesprek. Gedacht kan worden aan: een intelligentie-en capaciteitentest, een persoonlijkheidsvragenlijst, (onbewuste) motivatievragenlijst en werksimulaties op maat voor de betreffende functie en teamsamenstelling
  • De resultaten van het assessment (welke gebaseerd zijn op de vragen uit het eerste gesprek) gebruiken om in het tweede gesprek door te vragen

De bovenstaande stappen moeten leiden tot inzicht in de inhoudelijke kwalificaties en competenties van een kandidaat, hetgeen genuanceerd dient te gebeuren. 

Meer weten over Assessment en wat wij hierin kunnen betekenen? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via mail of telefonisch op 06-10 89 18 99

succes-1576597958.jpg