Rechten en plichten

Als deelnemer aan een assessment center heeft u te maken met een aantal rechten en plichten. Het is goed dat u hier weet van heeft, voordat u aan het assessment deelneemt.

Uw rechten bij een Assessment

Het belangrijkste recht dat u als kandidaat heeft, is het recht op inzage, nabespreking en blokkade van het assessmentrapport. Wat wil dit zeggen?

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van het assessmentrapport, kunt u verhinderen dat het rapport naar de werkgever wordt gestuurd. Dit vraagt wel een zorgvuldige afweging van uw kant. Bij een selectie-assessment zullen uw kansen op de baan er immers niet beter op worden, wanneer u doorsturen van het rapport weigert. In het geval van een ontwikkel- of loopbaanassessment moet u eveneens goed afwegen in hoeverre het niet doorsturen uw werksituatie beïnvloedt.

De psychologen van bureau Schaepkens zijn aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Is het assessment naar uw mening niet op correcte wijze afgenomen, dan heeft u het recht om bij deze instantie hierover een klacht in te dienen.

Bent u op het moment van afnemen van het assessment ziek? Dan heeft u het recht om niet deel te nemen aan het assessment. Bel het bedrijf of het assessmentbureau wel tijdig op om te laten weten dat u ziek bent. U zult het assessment op een later moment kunnen inhalen.

Uw plicht bij een Assessment

De belangrijkste plicht die u als kandidaat heeft, is het naar waarheid verstrekken van informatie wanneer deze voor het assessment center relevant is. Vanzelfsprekend hoeft u niet uw hele privésituatie toe te lichten. Zaken die er voor het assessment niet toe doen, hoeft u niet te vermelden, maar over zaken als bijvoorbeeld uw werkervaring dient u de waarheid te vertellen.