Haute Equipe

HE-1576666556.jpg

Haute Equipe is een toonaangevend adviesbureau voor overheden, onderwijs- en zorginstellingen. Zij houden zich bezig met vraagstukken op het gebied van middelen- informatie- en procesmanagement, subsidies, revolverende fondsen, algemeen en bestuursrecht, decentralisaties (WMO, Jeugdzorg, Passend Onderwijs, Participatie), ruimtelijke ontwikkelingen en (gemeentelijk) vastgoed.

Webste Haute Equipe