Organisatieperformance

Waarom is de ene organisatie succesvol en de andere niet? Arbeidstevredenheid is zeker van belang, maar is niet dé verklaring voor een structureel hoge organisatieperformance. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat succesvolle organisaties hoog scoren op de vier cultuurtypen: mensgericht, prestatiegericht, innovatief en stabiliteit. Het topmanagement fungeert daarbij als aanjager van deze gecombineerde cultuur.

Bureau Schaepkens heeft op basis van deze inzichten een unieke performancemeting ontwikkeld met aandacht voor leiderschap, cultuur en werkattitudes. Arbeidstevredenheid is hierin meegenomen. Het model is wetenschappelijk getoetst bij ruim 85 organisaties.

Download deze pdf voor meer informatie over onze performancemeting voor uw organisatie.

Neem contact op