Leiderschap, cultuur en prestaties

Waarom is de ene organisatie succesvol en de andere niet? Arbeidstevredenheid is zeker van belang, maar is niet dé verklaring voor een structureel hoge organisatieperformance. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat succesvolle organisaties hoog scoren op de vier cultuurtypen: mensgericht, prestatiegericht, innovatief en stabiliteit. Het topmanagement fungeert daarbij als aanjager van deze gecombineerde cultuur.

Download leiderschaps- en cultuurmeting

Bureau Schaepkens heeft op basis van deze inzichten een unieke digitale meting ontwikkeld met aandacht voor leiderschap, cultuur, werkattitudes en prestaties. Het model is wetenschappelijk getoetst bij ruim 85 organisaties.

Neem Contact op