Cultuur (hardnekkig gedragspatroon)

De meest gangbare benadering is dat organisatiecultuur een door de organisatieleden gedeelde set van waarden, normen en attitudes is. Deze definitie doet echter geen recht aan de diversiteit in een organisatie (Martin, 2002, 1992). Schneider, Ehrhart & Macey (2013) concluderen dat er geen overeenstemming is over wat organisatiecultuur nu eigenlijk is en hoe het fenomeen bestudeerd moet worden. Psychologisch gezien is (organisatie)cultuur hetgene wat zich tussen mensen afspeelt door de aanwezigheid van hardnekkige gedragspatronen. Cultuur zelf, anders dan wordt verondersteld in de culturele antropologie, doet niets met mensen (Voetstermans & Verheggen, 2007). Deze kijk op cultuur impliceert dat de aanwezigheid van een organisatiecultuur an sich geen verklaring is voor attitudes en gedrag, maar dat dit nu juist onderzocht moet worden.
Organisatiefocus
Uit onderzoek van onder meer Jim Collins blijkt dat een succesvolle organisatie werkt vanuit een eenvoudige en een op outputgerichte visie.
Drie vragen zijn daarbij van belang:

  1. Waar hebben wij passie voor als organisatie?
  2. Waar bieden wij toegevoegde waarde?
  3. Waar kunnen we geld mee verdienen of hoe kunnen we maximaal effectief zijn?

Op basis van deze vragen kan invulling gegeven worden aan de missie, visie en strategie van de organisatie; een belangrijke randvoorwaarde om medewerkers te motiveren.

Ook kan daarmee richting gegeven worden aan de besturing, structuur en functiehuis van de organisatie.
Bij besturing en structuur is het uiteraard ook nodig om rekening te houden met andere sturings- en inrichtingscriteria zoals weinig bureaucratie, nieuwe wetgeving, toekomstige ontwikkelingen, denken vanuit de klant/horizontaal organiseren, flexibiliteit, kwetsbaarheid, span of control en integraal management een rol.
Bij de bouw van een functies hanteren wij verder de volgende uitgangspunten:

  • Het creëren van functies die daadwerkelijke toegevoegde waarde hebben en een bijdrage leveren aan het realiseren van de organisatiedoelen
  • Het werken met generieke functies om de inzetbaarheid van uw medewerkers te vergroten
  • De gewenste output van een medewerker en/of team
  • Een minimum aan noodzakelijke coördinatie en afstemming tussen verschillende functies
  • De gewenste competentieontwikkeling van uw medewerker

Ook nieuwsgierig naar de andere succesfactoren? Neem dan contact met ons op!

<-- Ga terug